Tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản


  Đỗ Văn Chính

Tk 109000598257 Ngân hàng Viettin bank chi nhánh Thành An p Quang Trung- Hà Đông- HN


Công ty TNHH SXTM và DV Sơn Lâm 

Tk 115002687008 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 


Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Sơn Lâm